TJ Sokol Radčice - založena 1922

2012

ZPRÁVA z 21.ročníku Franty Faláře turnaje ve volejbalu.

V sobotu  14.7.2012 ve sportovním areálu Doupnice v Radčicíc pořádal TJ. Sokol Radčice volejbalový
turnaj Franty Faláře. Turnaje se zúčastnilo 10 družstev mužů a 4 družstva žen, celkem tedy 14 družstev.

POŘADÍ :

MUŽI                                                                         ŽENY

1.  Choceň                                                                     1.  Bacardi

2.  Komínská  mlátička                                                2.  Ibadopolky

3.  Polanka                                                                    3.  Hlinsko

4.  Kulínského sbor – Brno Řečkovice                      4.  Drakundy - Skuteč

     Kapky Praha                 

     Švecova legie II.                            

     Chechtáci                                                    

     Hlinsko T – team

      No a co !

      Draci Skuteč

Hrálo se za krásného počasí a po skončení turnaje a rozdání cen byla tradiční taneční zábava v chatě Doupnice.
Ještě jednou všem účastníkům děkuji a nashledanou příští rok na  22.ročníku volejbalového turnaje v Radčicích.

                                           Za TJ Sokol Radčice  -  Václav Sodomka

ROK 2011

ZPRÁVA z 20.ročníku Franty Faláře turnaje ve volejbalu.

 

V sobotu 9.7.2011 se konal  ve sportovním areálu Doupnice v Radčicíc jubilejní 20. ročník tradičního volejbalového turnaje Franty Faláře který pořádal  T.J. Sokol Radčice

Turnaje se zúčastnilo celkem 13 družstev z toho 8 družstev mužů a 5  družstev  žen.

POŘADÍ :

MUŽI –    1.  Kapky Praha                                           ŽENY-  1.  Praha

Vyhodnocení proběhlo v chatě Doupnice a pokračovalo tradiční taneční zábavou.
Ještě jednou všem účastníkům děkuji a nashledanou příští rok v Radčicích.

                                           Za TJ Sokol Radčice  -  Václav Sodomka

PS. Nemám k dispozici výsledkovou listinu (nenašla se), proto prosím jestli si někdo zapsal výsledky pošlete mi je prosím.
DĚKUJI I.

 

ROK2010

ZPRÁVA z 19.ročníku Franty Faláře turnaje ve volejbalu.

V sobotu se 10.7.2010 pořádal Sokol Radčice ve sportovním areálu Doupnice v Radčicích volejbalový
turnaj Franty Faláře.Turnaje se zúčastnilo 9 družstev mužů a 7 družstev žen–celkem tedy 16 družstev.
Turnaj se konal s mezinárodní účastí dvou družstev ze Slovenska.

POŘADÍ :

Muži Ženy
1.  Chechtáci – Praha 1.  Šavlozubý sysel – Praha
2.  Modřany 2.  Vratislavice – Liberec
3.  Sioux – Benešov 3.  Hej rup – Pardubice
4.  Polanka 4.  Summer – Nitra
5.  Kulínského zbor – Brno Řečkovice 5.  Rychlá rota – Tišnov
6.  Opočenského sousoší -  Brno 6.  Modřany
7.  Bin Ladin –Nitra 7.  Fanynky pořadatelů – Hlinsko
8.  USK Pardubice  
9.  Amatéři Skuteč

Hrálo se za krásného počasí a po skončení turnaje a rozdání cen byla tradiční taneční zábava v chatě
Doupnice.Ještě jednou všem účastníkům děkuji a nashledanou příští rok na jubilejním  20.ročníku
turnaje v Radčicích.
                                Za TJ Sokol Radčice  -  Václav Sodomka

 

ROK 2009

ZPRÁVA Z 18.ROČNÍKU TURNAJE VE VOLEJBALU
V sobotu 11.7.2009 se v Radčicích ve sportovním areálu v Doupnicích konal již 18.ročník volejbalového
turnaje memoriálu Franty Faláře.
Turnaje se zúčastnilo 7 družstev mužů a 8 družstev žen.Turnaj měl mezinárodní účast,družstvo mužů
a žen z Nitry - Slovensko a žen z Budapešti - Maďarsko.
Hrálo se na 6 antukových hřištích a po skončení turnaje byla taneční zábava v chatě Doupnice.

VÝSLEDKY TURNAJE :

MUŽI ŽENY
1. Kapky -Praha 1. HEY RUP - Pardubice
2. Polanka 2. Modřany - Praha
3. Chechtáci 3. Vratislavice - Liberec
4. YOUNG BOYS - Nitra (Slovensko) 4. Jamajka - Dobřichovice
5. Popojedem - Řečkovice 5. TEACHERS - Hlinsko
6. Kulinského sbor - Řečkovice 6. Fanynky pořadatelů - Hlinsko
7. USK Pardubice 7. ŠČUKY (Štiky) - Nitra (Slovensko)
8. Budapešť - (Maďarsko)

Zapsal - Václav Sodomka - starosta TJ Sokol Radčice

Turnaj volejbalu 15.8.2009 - video

VÝSLEDKY 33.ročníku Turnaje veteránů ve volejbalu 15.8.2009.

Ve sportovním areálu Doupnice v Radčicích pořádal Sokol Radčice již 33.ročník volejbalového turnaje Veteránů.
V sobotu 15.srpna 2009 se utkalo 7 družstev mužů v kategorii veteráni nad 40 let a 5 družstev mužů v kategorii superveteráni.
Dále se zúčastnila 2 družstva žen. Hrálo se na 6 antukových hřištích za pěkného počasí.
Po skončení turnaje bylo vyhodnocení v chatě Doupnice a večer se konala taneční zábava. K tanci hrála hudební skupina Strýci.

 Turnaj se vydařil až na malou účast družstev žen. Děkujeme všem účastníkům a těšíme se na 34.ročník turnaje veteránů ve volejbalu.

VÝSLEDKY TURNAJE :

MUŽI veteráni nad 40let MUŽI superveteráni nad 50let ŽENY nad 30 let
1.Gasag Brno 1.Gasag Brno 1. Náchod
2. Most 2. Drásov 2. Frýdlant
3. Slezina – Chrudim 3. KZJ Brno  
4. Drásov 4. Starý Harcov
5. KZJ Brno 5. Hospoda na statku – Štěpánkovice
6. Starý Harcov
7. Hospoda na statku – Špěpánkovice  

  Za TJ Sokol Radčice zapsal Václav Sodomka.

 

Úspěch mladých sokolů z Radčic.

Na jubilejním 10.ročníku Zálesáckého závodu zdatnosti (ZZZ) 23.května 2009 v Jurenkově osadě u Třebíče v rámci celostátního přeboru
České obce sokolské (ČOS),obsadila hlídka Sokola Radčice ve složení Václav Sodomka,Jakub Čáslavský,Martin Sodomka v kategorii
15-17 let skvělé 7. místo v konkurenci 18 hlídek (vítězové jednotlivých sokolských žup).
Tato hlídka postoupila ze župního kola přeboru Sokolské župy Východočeské – Pippichovy 18.4.2009 v Radčicích, kde obsadila 1.místo,
čímž se kvalifikovala do celostátního přeboru ČOS.
Do celorepublikového přeboru ČOS se kvalifikovala i hlídka Sokola Radčice v kategorii 11-14 let ve složení David Vařejčko,
Jiří Talácko,František Spilko,která skončila na 17.místě ve své kategorii v konkurenci 20 hlídek.
V závodě na trati dlouhé 6 km se běželo na čas a plnily se úkoly nezbytné pro pobyt v přírodě: rozdělávání ohně na čas,řezání pilou,
sekání sekerou,první pomoc,zdravověda,orientace podle azimutu,poznávání přírody,překážková dráha,odhad vzdálenosti,
uzlová technika,určování souhvězdí,házení na cíl atd.
V průběhu závodů od pátku do neděle proběhl také bohatý doprovodný program :noční bojová hra,zajímavé hry s plněním úkolů na body
(jízda na kánoích,lezení po provazovém žebříku se zátěží s jištěním,trampolína,atd.).Večer byl uspořádán slavnostní táborový oheň
a samozřejmě mnohá setkání se vzájemnou výměnou zkušeností.

Václav Sodomka – starosta TJ Sokol Radčice

 

Zálesácký závod zdatnosti RADČICE 18.dubna 2009.
V Radčicích ve sportovním areálu DOUPNICE 18.dubna 2009 úspěšně proběhl župní přebor v zálesáckém závodě zdatnosti.
 

Výsledky :

Dorost ( 92-94) Mladší žactvo ( 99-01)
1. RADČICE 1. PARDUBICE
2. LÍŠNICE 2. ŘEČANY N. LABEM
3. HORNÍ JELENÍ 3. HORNÍ JELEN
Starší žactvo ( 95-98) 4. HORNÍ JELENÍ
1. RADČICE 5. HORNÍ JELENÍ
2. HORNÍ JELENÍ 6. HORNÍ JELENÍ
3. PARDUBICE 7. HORNÍ JELENÍ

Celkem se zúčastnilo 13 družstev z 5 tělocvičných jednot.
Soutěžilo se v disciplínách : šplh,střelba,šošonský běh,buzola,odhad vzdálenosti,turistické značky,lezení na strom,hod na cil,
vlastivěda,morseova abeceda,uzle,přírodniny,převozník,přepalování provázku,první pomoc,sokolská
historie.
Soutěžilo se na okruhu o celkové délce 3 km.
Pro zajímavost uvádím disciplínu přepalování provázku (úkolem je přepálení provázku ve výšce 0.5 m pomocí ohně zapáleného
pouze třemi sirkami bez pomocí papíru na čas.) Nejlepší čas 32 sekund dosáhlo družstvo Radčic (dorost).
Chtěl bych poděkovat bratru Havranovi (za pomoc při organizaci a fotodokumentaci), bratru Karvánkovi (za instalaci lanovky)
a všem ostatním,kteří nám pomáhali v roli rozhodčích.
Václav Sodomka - starosta T.J. Radčice

ROK 2008

ZPRÁVA Z 32.ROČNÍKU TURNAJE VETERÁNŮ MUŽŮ A ŽEN
V sobotu 16.8.2008 se konal ve sportovním areálu Doupnice v Radčicích
32.ročník VOLEJBALOVÉHO TURNAJE VETERÁNŮ
a zároveň 9.ročník Memoriálu Břetislava Cimburka.
Turnaj byl poznamenán nepřízni počásí,ale ani počasí nezabránilo bojům o pečené
sele mužům a grilovanou krůtu ženám. A zde jsou výsledky turnaje.
POŘADÍ TURNAJE:
ŽENY : 1. NÁCHOD
             2. SLATIŇANY
             3. OLOMOUC

MUŽI: 1. MOST
            2. SVOJKOV
            3. HORÁKOV
            4. HÁZEMBURK

Turnaj byl tradičně zakončen v chatě Doupnice předáním cen a taneční zábavou.
         
          Za TJ Sokol Radčice - Václav Sodomka -starosta TJ , Jaromír Daníček-hlavní rozhodčí
 


ZPRÁVA Z 17.ROČNÍKU TURNAJE VE VOLEJBALU
V sobotu 19.července se ve sportovním areálu v Radčicích - Doupnicích konal
již 17.ročník memoriálu "FRANTY FALÁŘE" ve volejbalu.
Turnaje se zúčastnilo 9.družstev mužů a 6.družstev žen,celkem tedy 15 družstev.
Hrálo se za pěkného počasí a po skončení turnaje a rozdání cen byla taneční zábava
v chatě Doupnice.
POŘADÍ TURNAJE :
MUŽI : 1. Sokol Benešov
            2. Fešáci - Ždár n. Sázavou
            3. Polanka
            4. Sokol Pardubice
Další účastnici : TJ Sokol Borohrádek, Skuteč, Kulínského sbor, Rychnov n. Kněžnou, Šmejdi.

ŽENY : 1. USK Pardubice
              2. Vratislavice n.Nisou
              3. Frýdlant
              4. Budapešť - Maďarsko
Další účastníci : Dolní Újezd,SKO Hlinsko.

Při letošní neúčasti Slovenských družstev mezinárodní účast splňovalo družstvo Maďarska..
Ještě jednou všem účastníkům děkuji a nashledanou příští rok v Radčicích.
                                    Za TJ Sokol Radčice  - Václav Sodomka

fotogalerie auto-moto veteráni 2008

Videozáznam Auto-moto veteráni 2008

ROK 2007

ZPRÁVA Z VOLEJBALOVÉHO TURNAJE
31. ROČNÍK TURNAJE VETERÁNŮ MUŽŮ A ŽEN
V sobotu 18.8.2007 se konal ve sportovním areálu Doupnice v Radčicích 31.ročník volejbalového turnaje veteránů
a zároveň 8. ročník Memoriálu Břetislava Cimburka.
V turnaji hrálo 7 družstev mužů a 8 družstev žen na 6 antukových hřištích.
Muži hráli o pečené sele,ženy o grilovanou krůtu.
Turnaj byl tradičně zakončen v chatě Doupnice taneční zábavou pro účastniky.
VÝSLEDKY :
 ŽENY - 1. Deko Praha
               2. Náchod
               3. Učastníci zájezdu Praha
               4. Slatiňany
               5. Líšeň
               6. Hurikáni Havlíčkův Brod
               7. Frýdlant
               8. Olomouc
 
 MUŽI - 1. Gassag Brno
               2. Most
               3. USK Pardubice
               4. Paramo Pardubice
               5. Nový Bor
               6. KZJ Brno
               7. Jablonné

 Za TJ Sokol Radčice - Václav Sodomka - starosta TJ ,Jaromír Daníček - hlavní rozhodčí.

 

ZPRÁVA Z VOLEJBALOVÉHO TURNAJE
16.ročník MEMORIÁLU FRANTY FALÁŘE
V sobotu 14.7.2007 se ve sportovním areálu Doupnice v Radčicích odehrál
volejbalový turnaj za účasti 25 družstev z toho 5 ze Slovenska.
VÝSLEDKY - ŽENY - 12 družstev
   1. USK Pardubice
   2. Jamajka Praha
   3. Jiskra Vratislavice
   4. Univers Nitra
   5. Chrousti Praha
   6. Jupíci Hlinsko
Další účastníci : SKO Hlinsko,Žilina,Rochlice,Hvězdy Frýdlant,Stalinovy slzy-Nitra,Třemošnice.

VÝSLEDKY - MUŽI - 13 družstev
   1. Kapky Praha
   2. Benešov I.
   3. Zobor Nitra
   4. Rissi Žďár n. Sázavou
   5. Bouřliváci Pardubice
   6. Old Boys Nitra
   7. Kulínského sbor
   8. Pekárny Dolínek
   9. Třemošnice I.
Další účastníci : Žilina,Benešov II.,Kopa h....-Praha,Třemošnice II.

Turnaj se vydařil,počasí nám přálo.Vyhodnocení a předání cen proběhlo v chatě Doupnice
a poté se sportovci zúčastnili posezení s hudbou.
Ještě jednou všem děkuji a naschledanou v Radčicích.
                                                                              Václav Sodomka - starosta TJ
 

ROK 2006

Foto auto-moto veteráni 2006

ZPRÁVA Z TURNAJE.
V sobotu 19.8.2006 se konal jubilejní 30. ročník Turnaje veteránů mužů a žen ve volejbalu.
Byl to zároveň 7.ročník memoriálu Břetislava Cimburka.Hralo se na 6 antukových hřištích
ve sportovním areálu Doupnice. V turnaji startovalo 9 družstev mužů ve 2 skupinách
a 13 družstev žen. Turnaj byl zakončen vyhlášením výsledků a předáním cen,
muži -pečené sele, ženy grilovaná krůta.
Program pokračoval taneční zábavou pro účastníky v chatě Doupnice hrála skupina MAT 4.

Výsledky :
Muži I. třída                                                           Muži II. třída
1. Albertov                                                             1. Svojkov
2.Most                                                                    2.KZJ Brno
3.VK Roudnice                                                     3.Bašnice
4.USK Pardubice                                                 4.Přelouč mix
5.Staří známí

Ženy I. + II. třída
1.Rubena Náchod
2.Účastníci
3.Slavia Děčín
4.Deko Praha
5.VK Choceň
6.Slatiňany , 7.Minkovice , 8.Hořice , 9.Ústí n/L , 10.Hlinsko , 11.Hurikáni , 12.Frýdlant , 13.Hanačky.     

Za TJ Sokol Radčice - Václav Sodomka a Jaromír Daníček.

- - - -

Dne 25.3.2006 od 14.00hod. se konal dětský karneval na sále kulturního domu v Radčicích.
Pro děti byli připraveny soutěže o sladké odměny. Hudbu a světelnou šou pro diskotéku zajistil
Luděk Dostál. Akce se zúčastnilo na 50 spokojených dětí.
Za TJ Sokol Radčice Václav Sodomka - foto 1 , foto 2, foto 3

ROK 2005

Zpráva z turnaje.
V sobotu 20.8.2005 se v Radčicích konal již 29.ročník turnaje veteránů mužů a žen ve volejbalu.
Byl to zároveň 6.ročník memoriálu Břetislava Cimburka. Hrálo se na 6 antukových hřištích
ve sportovním a kulturním areálu v Doupnicích. Oproti minulým letům byla menší účast,
celkem 15 družstev.

Muži :

1. Staří známí Slatiňany
2. Roudnice
3. Pardubice
4. Most
5. Harcov B
6. KZJ Brno
7. Harcov senioři
8. Bezděkov

Ženy :

1. DEKO Praha
2. Náchod
3. Žacléř
4. Ústí n/L.
5. Frýdlant
6. Havlíčkův Brod
7. Jihlava

Za TJ Sokol Radčice - Ivan Kembický

Rok 2004
Zpráva o turnaji.
13.ročník Memoriálu Franty Faláře.

V sobotu 10.7.2004 se v krásném prostředí areálu Doupnice v Radčicích uskutečnil mezinárodní
volejbalový turnaj.V soutěži mužů startovalo 18 družstev, v soutěži žen 11družstev ze Slovenska,
Moravy a Čech.
Po urputných bojích ve 4 skupinách mužů a 2 skupinách žen pokračovalo mužské klání systémem
PLAY OFF a žen v bojích o 1. - 2. a 3. - 4. místo s těmito výsledky :

MUŽI : 1. Fešáci Žďár n/ Sáz.
2. Somráci Žilina
3. Nitra
4. Benešov
5.-8. Kúsok Šťastia Žilina, Olomouc, Kapky, Liberec
Další účastníci : Cropy Hlinsko, Hamry, Amatéři Skuteč, USK Pardubice, Včelákov,Třemošnice,
Sokol Pardubice, Řečkovice, Frýdlant, SKO Hlinsko.

ŽENY : 1. Jaroměř
2. Žďár n/ Sáz.
3. Sokol Pardubice
4. Last minute Pardubice
Další účastnice : Frýdlant A, Frýdland B, Nitra, Chrousti, Česká Třebová, Čučorietky Žilina,
Minkovice.

Je mou milou povinností zmínit se o výborném kamarádovi a hráči Míšovi Mastném, který přesto,
že byl vyhlášen nejlepším extraligovým nahrávačem ( hrál za družstvo ODOLENA VODY ) za rok
2004 a je slovenským representantem, zůstal pořád stejně skromným a neváhal přijet do Radčic
a hájit spolu s kamarády barvy Somráků Žilina.Míšo, hodně sportovních a osobních úspěchů Ti
přejí všichni " Radčičáci ".
Večer byly předány diplomy a ceny a připito na další ročník v roce 2005.
Turnaj byl zakončen společenskym večírkem s tancem při hudbě Country kapely.
Za všechny hráčky a hráče děkuji pořadatelům ze Sokola a Hasičského sboru Radčice za
perfektní přípravu, průběh a vedení turnaje, za vybudování nového sociálního zařízení, za výborná
jídla v rozumných cenových relacích a vůbec za celkovou neopakovatelnou atmosféru a jen si
všichni přejeme, aby tradice tohoto turnaje pokračovala a drobné "závady" v organisaci atd.
se příště neopakovaly.
Ještě jednou děkuji a těším se na schledanou v Radčicích.
S pozdravem Ing. Jaroslav Černík

 

Zpráva z turnaje veteránů.
V sobotu 14.srpna 2004 se konal ve sportovním a kulturním areálu Doupnice v Radčicích již
28.ročník veteránského turnaje mužů a žen ve volejbale "Memoriálu Břetislava Cimburka".
Na šesti antukových hřištích se představilo - 11 družstev mužů a 13 družstev žen.Přestože
program turnaje několikrát přerušil déšť,turnaj proběhl dle programu a byl zakončen
vyhlášením vítězů a taneční zábavou v chatě Doupnici.
Výsledky :
Kategorie muži : 1. Omar team Choceň
2. Roudnice
3. Rakovník
4. Malšovice
Další účastníci : KZJ Brno, Harcov, Sokol Pardubice, Agua Nový Bor.

Muži superveteráni : 1. Sokol Horní Růžodol
2. Milanovi hoši Malšovice
3. Hamry

Kategorie 1.tř. žen : 1. Rubena Náchod
2. Krakonošky
3. Stráž
Další účastnice : Spartak Slatiňany, USK Pardubice.

Kategorie 2.tř. žen : 1. Děčín
2. Choceň
3. Havlíčkův Brod
4. Frýdlant
Další účastnice : Hlinsko, Ústí n/Orlicí, Hořice, Olomouc

Za TJ Sokol Radčice Ivan Kembický


 

 


webmaster | 2009